TAXELE DE SCOLARIZARE PENTRU DOCTORANZII ADMISI IN REGIM CU TAXA

ANUL UNIVERSITAR 2009 / 2010

 

Nr. crit.
Facultatea
Cuantumul taxei (lei)
1.
Automatica si Calculatoare
2700
2.
Inginerie Chimica si Protectia Mediului
2500
3.
Constructii si Instalatii
2400
4.
Constructii de Masini si Management Industrial
2000
5.
Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
3000
6.
Electrotehnica
2500
7.
Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului
2000
8.
Mecanica
2000
9.
Stiinta si Ingineria Materialelor
1800
10.
Textile - Pielarie si Management Industrial
2000