DOCTORAT EUROPEAN

 


Procedura privind acordarea certificatului de doctorat european în TUIASI, cod PO.CSUD.07
FORMULARE

Criterii de acordare a Certificatului de Doctorat European:
       1. Studentul doctorand este înmatriculat într-un program de studiu de doctorat la Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI);
       2. Studentul a parcurs un program doctoral acreditat în TUIASI si a promovat proiectul de cercetare stiintifica cu cel putin calificativul “foarte bine”;
       3. Studentul doctorand a efectuat un stagiu de cercetare în domeniul tezei de minim 3 luni în una sau doua universitati din Uniunea Europeana (UE) / tari asociate UE (în afara României), obtinând un  raport pozitiv al stagiului din partea coordonatorului stagiului de cercetare de la universitatea partenera, raportul fiind aprobat si de conducatorul de doctorat (Formular PO.CSUD.07 F1);
      4. Cel putin un membru din comisia de sustinere a tezei de doctorat este cadru didactic/de cercetare într-o universitate sau institut de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeana si tari asociate UE (în afara României si diferita/diferit de cea/cel unde s-a efectuat stagiul de cercetare);
      5. Cel putin doi referenti de specialitate, cadre didactice si/sau de cercetare, de la universitati sau unitati de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeana si tari asociate (din afara României), analizeaza teza de doctorat si recomanda sustinerea publica a acesteia. Referentii de specialitate trebuie sa fie personalitati cu înalta vizibilitate stiintifica si preocupari de cercetare în domeniul tezei de doctorat. Referentii de specialitate nu sunt membri ai comisiei de sustinere publica a tezei de doctorat si nici coordonatori ai stagiului de cercetare efectuat de doctorand.
      6. Teza de doctorat este redactata într-o limba de circulatie internationala (de preferat limba engleza);
      7. Sustinerea publica a tezei de doctorat s-a facut într-o limba de circulatie internationala (de preferat limba engleza).

 

ACORDURI DE COOPERARE INSTITUTIONALA
ACORDURI DE COOPERARE TIP ERASMUS+ K 103
(în tari din Uniunea Europeana sau afiliate)


PhD HUB: https://phdhub.eu/iasi/institutions/gheorghe-asachi-technical-university-of-iasi/